Voeding is één van de thema’s die bij Gezonde School centraal staat. Zo zijn er talloze lespakketten en activiteiten voor scholen om met dit thema aan de slag te gaan. Het lespakket ‘Smaaklessen’ is hier een voorbeeld van. De Smaaklesmap heeft een update gehad. Alle lessen zijn samen met het Voedingscentrum aangepast aan de nieuwste inzichten rondom voeding. Alle basisscholen kunnen nu de herziene map gratis aanvragen (op=op)! Vraag de vernieuwde lesmap nu aan.

Workshops

Voor scholen die nog niet bekend zijn met Smaaklessen, worden door heel Nederland gratis workshops gegeven. In deze workshops kunnen leerkrachten zelf ervaren wat Smaaklessen inhoudt door te proeven, voelen, ruiken en kijken. Daarnaast komen ze meer te weten over andere activiteiten rondom gezond en bewust eten op school. Meld je nu aan!