Blessures en ongevallen tijdens het bewegingsonderwijs komen vaak voor. Om dit te voorkomen, dienen scholen en leerkrachten een veilige sport- en beweegomgeving te creëren. Dit blijkt uit de factsheet ‘Veiligheid in het bewegingsonderwijs’ van het Mulier Instituut

Om de veiligheid binnen het bewegingsonderwijs te verhogen, moeten met name scholen waar groepsleerkrachten bewegingsonderwijs geven gestimuleerd worden om onder andere huis- en gedragsregels op te stellen. Weinig van deze scholen hebben een protocol voor wat je moet doen bij een ongeluk of blessure tijdens het bewegingsonderwijs. Richtlijnen zoals ‘Veiliger Bewegingsonderwijs op de basisschool' van VeiligheidNL kunnen meer onder de aandacht worden gebracht. Lees meer.