Scholen hebben veel belangstelling voor de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van het programma Jong Leren Eten. In 3 jaar tijd vroegen 2.273 scholen de bijdrage bij Gezonde School aan voor activiteiten als moestuinieren, koken of een bezoek aan een boerderij. Volgens scholen helpt de bijdrage om leerlingen en studenten in de praktijk ervaringen over gezonde en duurzame voeding op te laten doen. Dit blijkt uit een evaluatie door het RIVM in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Door de vele aanvragen was het totale beschikbare budget niet genoeg om alle aanvragers te vergoeden. Het beschikbare geld is verdeeld over 1.117 schoollocaties. Deze ontvingen de stimuleringsbijdrage van maximaal 2.000 euro.

Doel van de stimuleringsbijdrage

Met de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van Jong Leren Eten wil het programma Jong Leren Eten kinderen en jongeren via het onderwijs vaker in aanraking brengen met gezonde en duurzame voeding. Sinds 2018 kunnen scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) de bijdrage aanvragen bij Gezonde School. Leerlingen en studenten van scholen die meedoen ervaren dan hoe hun voedsel groeit en smaakt. Niet iedereen krijgt dit vanuit huis mee.

Praktisch en ervaringsgericht leren

Dat leerlingen en studenten praktisch leren over gezonde voeding, natuur en duurzaamheid is een belangrijke reden voor scholen om de stimuleringsbijdrage aan te vragen, blijkt uit de evaluatie. “Scholen geven in de evaluatie ook aan dat dit praktische, ervaringsgerichte leren niet altijd haalbaar is”, vertelt Iris Kummeling, programmamanager van Gezonde School. “Mede dankzij de stimuleringsbijdrage kunnen deze scholen wél activiteiten organiseren waarmee leerlingen en studenten op een laagdrempelige manier ervaringen opdoen met duurzame en gezonde voeding. Zo leren ze gezonde keuzes maken voor nu en later.”

Blijf op de hoogte van gezonde voeding op school

Wil je bericht ontvangen wanneer je de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! kunt aanvragen? Of ideeën opdoen voor gezonde voeding op school?

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Gezonde School

Structurele aandacht voor gezonde voeding met Gezonde School

De meeste scholen die meewerkten aan de evaluatie willen door hun ervaring met de stimuleringsbijdrage verder aandacht besteden aan gezonde en duurzame voeding. Dat kan met Gezonde School. Met Gezonde School werken scholen structureel aan gezondheidsthema’s als Voeding en Milieu en natuur. Scholen die de stimuleringsbijdrage van Jong Leren Eten gebruiken, zijn nog maar een paar stappen verwijderd van het behalen het themacertificaat Voeding of Milieu en natuur van Gezonde School.

Aanvragen van de stimuleringsbijdrage

In het voorjaar van 2024 kunnen scholen de stimuleringsbijdrage aanvragen. Scholen die interesse hebben om volgend jaar mee te doen, kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Gezonde School of de websites Jonglereneten.nl en Gezondeschool.nl in de gaten houden.

Over de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

De stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! is onderdeel van het programma Jong Leren Eten, een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het landelijke programma Jong Leren Eten is ondergebracht bij de RVO, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Gezonde School is een samenwerkingspartner van Jong Leren Eten en stimuleert scholen om structureel en planmatig te werken aan een gezonde leefstijl op school. Scholen die de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten willen aanvragen, doen dat bij Gezonde School. Het programma Gezonde School is een samenwerking van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).