U bent hier

Nieuws

Steunpunt Smaaklessen zoekt leerkrachten PO voor panel

21 februari 2018 - Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit is op zoek naar leerkrachten die willen meedenken over voedseldeducatie. Het gaat om leerkrachten in het primair onderwijs, van zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw. Enige ervaring met de programma’s Smaaklessen en/of EU-Schoolfruit is gewenst. 

Afronden ondersteuningsaanbod ronde 2017 (schooljaar 2017 – 2018)

21 februari 2018 - Scholen die in het schooljaar 2017-2018 gebruik hebben gemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School kunnen vanaf donderdag 22 februari hiervoor een factuur indienen. Dit doen zij door in te loggen op www.mijngezondeschool.nl. Op deze website staat alle benodigde informatie. De factuur kan worden ingediend als voor 1 mei is voldaan aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat of als het vignet Gezonde School is aangevraagd.

Symposium 'Op school steek je niks op! Onderweg naar een rookvrije generatie'

19 februari 2018 - Vanaf 2020 is het verplicht voor alle scholen om een rookvrij schoolterrein te hebben. Wat betekent dit, wat wordt er al gedaan rond rookvrije schoolterreinen en hoe moeten we het gaan aanpakken? Deze en andere vragen staan centraal tijdens het 

Werkbezoek VWS: aandacht voor thema Welbevinden loont!

werkbezoek Stanislas college

15 februari 2018- Waarom zou je als lagere of middelbare school aandacht besteden aan het thema Welbevinden van Gezonde School? Dat werd wel duidelijk bij het werkbezoek eind januari aan de basis Parkschool en het Stanislas College voor VMBO in Delft. Deelnemers aan het werkbezoek waren het ministerie van VWS, de gemeente Delft, lokale partners en Pharos en het Trimbos-instituut.

Lang Leve de Liefde Award bekroont drie scholen in het land

14 februari 2018 - MBO College Entree van mboRijnland, het Pro College in Nijmegen en De Bernard Lievegoed School in Maastricht hebben in de Week van de Liefde (12-16 februari) de Lang Leve de Liefde Award in de wacht gesleept. Ieder in een eigen onderwijscategorie. Met deze Award zetten Soa Aids Nederland en Rutgers de voortgezet onderwijs- en

Geslaagde informatiebijeenkomst subsidieronde effecten Gezonde School-aanpak

13 februari 2018 - Op 8 februari organiseerde ZonMw een informatiebijeenkomst over de subsidieronde voor 'evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School aanpak'. Doel van de oproep is kennis op te leveren over de invloed van de Gezonde School aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen.

Inspiratiemiddag Bewegen moet je leren!

beren op snelweg

9 februari 2018 – Hoe kun je het bewegende kind nog meer centraal stellen, hun individuele behoefte in kaart brengen en hen op maat bedienen? HAN Sport en Bewegen en het Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent organiseren in samenwerking met KC Sport een inspiratiemiddag op woensdag 7 maart op het Montessori College in Nijmegen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis op werkbezoek bij een Gezonde School

6 februari 2018 - Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS bezocht gisteren basisschool De Waterlelie in Zoetermeer. De Waterlelie heeft de themacertificaten ‘Bewegen en sport’ en ‘Voeding’ behaald en werkt nu aan het thema ‘Welbevinden’. Doel van het werkbezoek was in de praktijk kennis maken met Gezonde School. Bij het werkbezoek hadden de leerlingen van de leerlingenraad een grote rol.