U bent hier

Nieuws

Hoe gezond is onze jeugd?

21 februari 2019 - Dit najaar vindt voor de tweede keer de landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd plaats. Alle GGD’en onderzoeken dan de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de middelbare scholieren. Dit doen zij in samenwerking met het

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

Afbeelding met logo en tekst Gezonde School

Vanaf maandag 4 maart t/m donderdag 18 april kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School.

Onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren

14 februari 2019 - Vandaag brengt TNO de onderzoeksresultaten over een van de programma’s van Stichting Kikid, Benzies & Batchies, naar buiten. Onderzoekster Gaby de Lijster-van Kampen is sinds 2011 bezig geweest met haar promotie-onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren.

Test jij als allereerste het nieuwe lesportaal van Smaaklessen?

14 februari 2019 - Steunpunt Smaaklessen is op zoek naar leerkrachten die als allereerste leerkrachten van Nederland een kijkje willen nemen in het nieuwe voedseleducatie-lesportaal Chef!. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet anders? Op 8 maart kunnen ongeveer 25 leerkrachten deelnemen aan het testpanel. De locatie is Wageningen University & Research, Campus Wageningen.

EU-Schoolfruit opnieuw erkend als goed onderbouwde interventie

12 februari 2019 - Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, dat het eten van fruit en groente op de basisschool bevordert, heeft wederom de erkenning 'goed onderbouwd' ontvangen van van het

Goed geluid is geen hard geluid

11 februari 2019 - Het aantal jongeren met oorsuizen stijgt. Daarom willen we hier de aandacht op vestigen, een oorsuis is blijvend en kan niet hersteld worden. Op school komen kinderen in aanraking met harde muziek tijdens schoolfeesten. Het

Sta Sterk op School nu nog aantrekkelijker voor leerlingen

11 februari 2019 - Door nieuwe animaties en een werkboek met duidelijke pictogrammen speelt de training van Sta Sterk op School nu nog meer in op het kind van nu. Naast uitleg en een rollenspel, ontdekken kinderen via video’s het effect van positief denken, sterke lichaamstaal en het geven van een mening. De animaties ondersteunen ook de leerkracht, voor het goed overbrengen van de training naar de klas.

Hoe ervaren scholen het Ondersteuningsaanbod?

5 februari 2019 - In het schooljaar 2017-2018 hebben 624 scholen gebruikgemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod helpt scholen om een Gezonde School te worden of te blijven. Wat is de ervaring van scholen met het Ondersteuningsaanbod? Om dit te onderzoeken, is een evaluatieonderzoek uitgevoerd.

Evaluatie van de Gezonde School-aanpak gehonoreerd door ZonMw

5 februari 2019 - Bevordert de Gezonde School-aanpak daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Dat is de kernvraag in de evaluatie van deze innovatieve aanpak, waar ZonMw acht ton subsidie voor verstrekt.