Uitreiking vignet Graafschap College

Het Graafschap College kreeg 11 oktober zijn 6e themacertificaat uitgereikt! De mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-instelling in Doetinchem behaalde dit certificaat voor het thema Relaties en seksualiteit. Onderwijscoördinator Corrie Peijnenburg nam het themacertificaat in ontvangst. Samen met bestuurder Mirjam Koster, beleidsadviseur van de MBO Raad Merel Hendriks en met studenten van het Graafschap College is de mijlpaal gevierd. Na de uitreiking was er gelegenheid om met de studenten, docenten en gasten in gesprek te gaan. Dit werd gedaan aan de hand van een kletspot met gesprekskaartjes over het thema.

Geen woorden, maar daden

Mirjam Koster, lid van het bestuur bij Graafschap College, geeft aan dat één van de strategische doelen ook inclusiviteit is. Op alle locaties zal hier aandacht aan worden besteed. In het jaarplan is opgenomen dat alle opleidingsteams de training "all inclusive" gaan volgen. Hier komt ook de uitvoering van het thema Relaties en seksualiteit aan bod. Hiermee zetten zij woorden om in daden.