Hoe werkt jouw school aan duurzaamheid en welke ondersteuning verwacht je van het Rijk? Vijf samenwerkende ministeries  nodigen schoolleiders en schoolbesturen uit voor de werkbijeenkomst op 27 november over richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk. Voorafgaand worden in november vier verdiepende webinars georganiseerd.

Wanneer: Maandag 27 november 2023, 13.00-17.30 uur (12.00 uur ontvangst met lunch)
Waar: Groote Museum, Artis, Amsterdam
Voor wie: Schoolleiders/schoolbesturen primair, speciaal en voortgezet onderwijs‌

Meld je aan voor de werkbijeenkomst en de webinars 

Werkbijeenkomst en verdiepende webinars

Tijdens de werkbijeenkomst zijn er tafelsessies met andere schoolbesturen en schoolleiders en scholieren. Jullie gaan samen aan de slag om ‘duurzaamheid’ te concretiseren naar instrumenten en activiteiten in de onderwijspraktijk van je eigen school/scholen. Hoe verweef ik duurzaamheid in mijn visie en hoe krijgt dit uitwerking in de praktijk?

Voorafgaand aan de werkbijeenkomst op 27 november, worden er in november vier verdiepende webinars georganiseerd. De webinars gaan over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de vernieuwing van de kerndoelen, pedagogiek en didactiek, burgerschapsonderwijs en de SDG’s en onderwijshuisvesting en bedrijfsvoering. De webinars zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid in het onderwijs. 

Samenwerkende ministeries

Deze werkbijeenkomst is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ( OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ( BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)). Deze ministeries werken samen aan het bieden van ondersteuning aan scholen en onderwijsinstellingen die hun onderwijs en gebouwen willen verduurzamen.