Veel scholen maken gebruik van Gezonde School-activiteiten. Het gaat hierbij om erkende interventies/activiteiten waarvan een onafhankelijke Erkenningscommissie heeft vastgesteld dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria. Deze activiteiten bieden we aan in de activiteitendatabase op de website van Gezonde School. Zo verscheen onlangs de lessenserie: 'Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde' in de activiteitendatabase.

De preventielessen 'Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde' is een lessenserie om onbedoelde zwangerschap bij jongeren wil voorkomen. Deze lessenserie voor het voortgezet onderwijs is door de 'Erkenningscommissie Interventies' in het najaar van 2018 erkend als goed onderbouwd. Hiermee is ‘Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde’ een officiële Gezonde School-activiteit voor het thema Relaties en seksualiteit. Lees meer over de erkende Gezonde School-activiteit Wensen en grenzen in de liefde.

Wil jij een Gezonde School-activiteit indienen voor beoordeling door de Erkenningscommissie? Je kunt je altijd aanmelden voor het Erkenningstraject. Lees meer hierover op Loketgezondleven.nl.