Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Daarom kunnen scholen die Gezonde School willen worden jaarlijks ondersteuning aanvragen. Het ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit een bedrag van € 3.000,-. In het schooljaar 2017-2018 konden 750 schoollocaties met het ondersteuningsaanbod van start. Regelmatig stellen deze scholen vragen over het ondersteuningsaanbod. De drie meest gestelde vragen zijn:

  1. Mag een school het bedrag van het ondersteuningsaanbod (€ 3000,-) inzetten voor de aanschaf van een interventie/activiteit als het bedrag niet nodig is voor taakuren?
    Als de school zelf al voorzien heeft in de Gezonde School-coördinator, kan het volledige bedrag worden gebruikt voor de aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten die passen binnen de criteria van het vignet Gezonde School.
  2. Wanneer ontvangt een school € 3.000,-?
    Een school ontvangt de financiële bijdrage als aan de voorwaarden  is voldaan. Uiterlijk op 1 september 2018 moet de factuur ingediend zijn. Vervolgens wordt de factuur binnen een maand betaald.
  3. Is er in 2018 opnieuw een ondersteuningsaanbod?
    In 2018 en 2019 is er opnieuw een ondersteuningsaanbod Gezonde School. De precieze voorwaarden voor het aanvragen van ondersteuning en de toekenning daarvan worden in het voorjaar van 2018 en 2019 bekend gemaakt.

Bekijk de overige veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod 2017.