Werkt uw school aan het thema Fysieke veiligheid of Roken en alcohol? Of was uw school dat van plan? Dan geldt voor uw school een aantal belangrijke veranderingen:

  • Fysieke veiligheid is per 2022 geen gezondheidsthema meer binnen Gezonde School.
  • Het themacertificaat Roken en alcohol wordt per 2022 niet meer toegekend.

Thema Fysieke veiligheid

Het thema Fysieke veiligheid is verdwenen van Gezondeschool.nl. Het thema was beschikbaar voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Ook het themacertificaat Fysieke veiligheid, dat in het primair onderwijs kon worden behaald, wordt niet meer aangeboden. Het thema Gehoor was tot voor kort onder het thema Fysieke veiligheid te vinden, maar heeft nu een eigen plek als gezondheidsthema voor het posovo en mbo.

Themacertificaat Roken en alcohol

Het thema Roken en alcohol voor het po blijft onderdeel van de gezondheidsthema’s van Gezonde School. Het themacertificaat is alleen niet meer aan te vragen of te verlengen. Het themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie is nog wel te behalen voor scholen in het vso, vo en mbo.