Op woensdag 16 september j.l. is een notificatie verzonden aan alle Gezonde School deelnemende scholen over de subsidieaanvraag voor Jong Leren Eten. Door een technische fout is deze notificatie diverse malen naar dezelfde scholen gestuurd, soms tot 3x per schoollocatie. Ook hebben scholen die nog in de ronde van schooljaar 2019-2020 Jong Leren Eten zitten, ten onrechte deze notificatie ontvangen voor de aanvraag van de ronde voor schooljaar 2020-2021 Jong Leren Eten. Wij bieden onze welgemeende verontschuldigingen aan voor deze fout en de verwarring en overlast die daardoor zijn ontstaan. De technische fout heeft geen datalek veroorzaakt en ook zijn geen privacygevoelige gegevens gedeeld. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u hierover nog vragen hebt, kunt u deze per mail sturen naar info@gezondeschool.nl.