Om scholen te helpen bij hun keuze voor kwalitatief goede gezondheidsbevorderende activiteiten, werken we binnen de Gezonde School-aanpak met erkende Gezonde School-activiteiten. Dit zijn activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Als u een gezonde leefstijl wilt bevorderen bij leerlingen, dan zijn de erkende Gezonde School-activiteiten de beste keuze: deze activiteiten bevatten namelijk een aantal werkzame elementen. Dit zijn onderdelen die ervoor zorgen dat de activiteit ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft. Soms lukt het een school simpelweg niet om een activiteit precies zo uit te voeren zoals hij beschreven staat. Je kunt er als school dan voor kiezen om een activiteit naar eigen inzicht wat aan te passen, zodat hij wél uitvoerbaar is. Belangrijk hierbij is dan om de werkzame elementen overeind te laten, zodat je zeker weten het gewenste resultaat bereikt.

De animatie Werkzame elementen illustreert hoe u een erkende Gezonde School-activiteit (in de animatie 'interventie' genoemd) kunt aanpassen zodat deze beter aansluit bij uw eigen situatie. Als voorbeeld wordt de 'PRIMA-aanpak' (een anti-pestmethode) gebruikt, die iets wordt aangepast zodat hij wél kan worden uitgevoerd op de betreffende school. Bekijk deze inspirerende animatie over Werkzame elementen en kijk eens bij de Gezonde School-activiteiten voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.