Decoratieve foto van een lachend meisje in een klaslokaal

Scholen in het primair onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen tot en met 30 september subsidie aanvragen voor een rijke schooldag. De subsidie is beschikbaar via het programma School & Omgeving, bedoeld om kansengelijkheid in het onderwijs en de omgeving te versterken. Dit jaar is er 34 miljoen euro beschikbaar vanuit het programma.

Het programma School & Omgeving

School & Omgeving komt voort uit afspraken in het coalitieakkoord. Met het programma krijgen tienduizenden leerlingen naast hun reguliere lessen op en rondom school extra activiteiten en ondersteuning (kosteloos) aangeboden. Hierbij valt te denken aan activiteiten zoals sport, koken, coaching, sociaal-emotionele ontwikkeling. Zulke activiteiten zijn gewoonlijk niet voor alle leerlingen even toegankelijk. Met de extra activiteiten en ondersteuning van een rijke schooldag kunnen ze hun talenten verder ontdekken en ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken werken lokale partijen, zoals scholen, kinderopvang, sportverenigingen en gemeenten, samen in coalities. Zo biedt het programma ook mogelijkheden om aan een Gezonde School te werken.

Lokale keuzes en Gezonde School

Waarvoor kan de subsidie het beste worden ingezet? Dat is afhankelijk van de behoeftes van leerlingen en verschilt dus per regio. Daarom beslissen lokale coalities zelf wat ze aanbieden. Minister Wiersma (Primair en Voortgezet onderwijs) geeft aan dat een integrale aanpak hierbij belangrijk is om school, thuis en omgeving met elkaar te verbinden.

Regionale coalities die aan de gezondheid en de leefstijl van leerlingen willen werken, kunnen gebruikmaken van de Gezonde School-aanpak. Deze integrale aanpak is onder meer beschikbaar voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Met Gezonde School kan worden gewerkt aan een of meerdere gezondheidsthema's: Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden en Relaties en seksualiteit, Milieu en natuur, Roken, alcohol- en drugspreventie, Slaap, Mediawijsheid, Gehoor en Hygiëne.

Aanvragen en informatie

Wil je de subsidie aanvragen of er meer over weten? Lees er meer over in de Staatscourant en op de website van de Gelijke Kansen Alliantie.