Beeldmerk met de tekst stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

Voor alle po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen die extra aandacht willen besteden aan het thema Relaties en seksualiteit is er een nieuwe stimuleringsregeling. Deze regeling heeft een looptijd van drie jaar. Nog dit jaar kunnen 200 scholen van de regeling gebruik maken.

Deze scholen kunnen een bedrag van €8.000 besteden aan de inzet van een erkende Gezonde School-activiteit. De school kan het geldbedrag daarnaast inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Als een school van de regeling gebruik maakt, volgt de Gezonde School-coördinator een training. Het volgen van de training is een voorwaarde om gebruik te maken van de stimuleringsregeling.

Scholen kunnen tussen 14 oktober en 3 december belangstelling voor de regeling kenbaar maken via www.mijngezondeschool.nl. Op www.gezondeschool.nl/gezonde-relaties-en-seksualiteit staat meer informatie over de stimuleringsregeling, inclusief voorwaarden en andere ‘spelregels’.

Aandacht voor relaties en seksualiteit

Het is belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven jongeren vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling