Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten

Eind mei hoorden scholen over de toekenning van de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten ‘Lekker naar buiten!’ voor schooljaar 2022-2023 (ronde 5). In totaal 562 schoollocaties maken in deze ronde gebruik van de bijdrage van maximaal 2000 euro. Zij gaan aan de slag met moestuinieren, koken en/of een excursie of gastles over voeding.

Doe je mee met ronde 4? Verantwoorden uiterlijk 30 juni!

Maakt jouw school nu gebruik van de stimuleringsbijdrage van ronde 4 (schooljaar 2021-2022)? Dan kan je uiterlijk 30 juni verantwoorden voor de activiteiten op Mijngezondeschool.nl! Na goedkeuring van de verantwoording ontvangt jouw school binnen zes tot acht weken het aangevraagde bedrag.

Ga naar Mijngezondeschool.nl

Meer informatie over het programma

Het programma Jong Leren Eten wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding.  Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor activiteiten.