Steunpunt Smaaklessen & EU Europese unie (Europese unie)-Schoolfruit is op zoek naar leerkrachten die willen meedenken over voedseldeducatie. Het gaat om leerkrachten in het primair onderwijs, van zowel onderbouw, middenbouw als bovenbouw. Enige ervaring met de programma’s Smaaklessen en/of EU-Schoolfruit is gewenst. 

In het panel praten leerkrachten mee over verschillende onderwerpen, zoals het lesmateriaal van Smaaklessen en EU-Schoolfruit, communicatie en ouderbetrokkenheid. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet anders? Met deze informatie kunnen we er voor zorgen dat het lesmateriaal goed aansluit bij de praktijk op school. Er staat een vergoeding tegenover het deelnemen in het panel. Kent u een leerkracht die het leuk zou vinden om zich hiervoor op te geven? 

Meer weten over het lespakket Smaaklessen? Lees meer over deze Gezonde School-activiteit