Scholen in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs willen meer blijvende  aandacht geven aan welbevinden. Wat kun je doen om een goede start te maken? De belangrijkste tip: kies niet alleen voor losse acties en middelen. Denk na over verbinding en een blijvende inzet voor de toekomst. Wat betekent dat precies en waar begin je? Om goed te beginnen, heeft een groot aantal organisaties samen een stappenplan ‘Werken aan welbevinden’ opgesteld. Dit stappenplan gaat over welbevinden, jeugd en onderwijs en is bedoeld voor basis-, middelbare en gespecialiseerde scholen.

Kinderen en jongeren ontwikkelen én leren beter als ze goed in hun vel zitten. Als ze dus welbevinden ervaren. Als ze zichzelf kunnen zijn en gezond en veilig opgroeien in een schoolomgeving die kansen biedt. En andersom: goed onderwijs en succes ervaren op school, helpt hen om beter in hun vel te zitten.

Aan de slag met het stappenplan

Het stappenplan laat zien hoe je blijvend aan welbevinden werkt op een manier die past bij jouw school. Het startpunt is een stevig team, een duidelijk beeld van hoe het nu gaat en een gezamenlijk beeld voor de toekomst. Op basis hiervan maak je een plan voor de hele school. Waarbij je aandacht besteedt aan alle lagen in en om de school. En met verschillende acties en middelen die op elkaar aansluiten. Middelen zoals bijvoorbeeld een checklist om een beeld te krijgen van hoe het nu gaat. Of een handreiking om te komen tot een gezamenlijke visie op welbevinden. Het stappenplan verwijst bij elke stap door naar dit soort handige tools en tips.

Het stappenplan volgt de stappen van de Gezonde School aanpak, maar dan specifiek voor het thema welbevinden. Het stappenplan is onderdeel van het hulpmiddelen-aanbod van Welbevinden op School.

Het stappenplan voor het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs gratis te downloaden. Het stappenplan voor mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) volgt in de tweede helft van dit jaar.

Download het stappenplan in de webwinkel van het Trimbos-instistuut

Samenwerkingen tussen landelijke partners

Het stappenplan komt voort uit eerder gepubliceerde ‘praktijkkaarten’ uit het Nationaal Programma Onderwijs. Het stappenplan  is samen met mensen uit het werkveld ontwikkeld vanuit de Coalitie Welbevinden (Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, Pharos, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, de sectie schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen en Gezonde School). Welbevinden op School (samenwerking van Trimbos en Pharos) is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis van Welbevinden op School met de Gezonde School-aanpak in de praktijk.