Foto van Gezonde Schoolkantine-schaal

Het aanbod én de uitstraling van schoolkantines wordt gezonder als scholen begeleiding krijgen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van 'On the way to healthier school canteens' van Irma Evenhuis. Goed nieuws, want een gezond voedselaanbod op school kan leerlingen stimuleren tot gezondere voedselkeuzes. En jong geleerd is oud gedaan.

In Nederland heeft 1 op de 7 leerlingen tussen de 12 en 17 jaar (ernstig) overgewicht. Leerlingen komen overal in aanraking met eten en drinken: online, onderweg naar school, tijdens de pauze en na schooltijd. Het overgrote deel daarvan bestaat uit producten die niet in de Schijf van Vijf passen. Willen we dat leerlingen gezonder leven en opgroeien, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Dat is immers de plek waar ze groot deel van hun tijd doorbrengen.

Maar wat is gezond en hoe presenteert u dat aan de leerlingen? Dat is iets waar scholen nog mee worstelen en daarom graag hulp bij krijgen. Het Voedingscentrum biedt scholen een set richtlijnen die aangeeft hoe scholen hun kantines gezonder kunnen maken. Nu blijkt dat wanneer scholen geholpen worden met de implementatie daarvan, de kantines ook daadwerkelijk gezonder worden dan kantines van scholen die alleen de richtlijnen, maar geen begeleiding ontvingen.

Dezelfde richtlijnen, unieke aanpak

Evenhuis: “Elke school is uniek. De één heeft een grote kantine met professionele catering en de ander is juist kleiner en maken en verkopen leerlingen zelf de producten. Echter, de richtlijnen zijn van toepassing op alle kantines. Daarom is het belangrijk dat elke school een eigen implementatieplan maakt samen met alle betrokkenen, zoals de cateraar, docenten, ouders, leerlingen en de gezondheidsbevorderaars van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Daarin spreken ze af wat ze willen bereiken en wie erbij betrokken zijn. Mijn onderzoek laat zien dat wanneer scholen ondersteuning krijgen bij het implementeren van die richtlijnen, dat een positief effect heeft op zowel het aanbod als de uitstraling van de kantine. Bovendien zijn de betrokkenen gemotiveerder en krijgen ze meer kennis waardoor ze uiteindelijk juist weer minder ondersteuning nodig hebben.”

Hoe die begeleiding eruit ziet, kan heel verschillend zijn. De middelen die het beste geëvalueerd werden door de scholen zijn het persoonlijke bezoek en advies van een Schoolkantine Brigadier en online tools zoals de Kantinescan, een stappenplan, de brochure waarin de richtlijnen worden uitgelegd en de factsheet met wensen en behoeftes van leerlingen.

Schalenuitreiking

Ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van de Schoolkantine Brigade reiken de brigadiers op 12 november virtueel Schoolkantine Schalen uit aan een aantal scholen die hard hebben gewerkt om hun aanbod en uitstraling op orde te krijgen.

Gezonde School-activiteit

De Gezonde Schoolkantine is een erkende Gezonde School-activiteit voor het thema Voeding in het vo en mbo. Wilt u meer weten over wat u kunt doen op het gebied van voeding in de schoolomgeving? Kijk dan bij de informatie voor het vo of mbo.