Foto van twee jongeren op het schoolplein bij artikel online scholing voor Gezonde School-coördinator over relaties en seksualiteit

Bent u Gezonde School-coördinator op een school die dit schooljaar gebruik maakt van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit? De komende maanden staat een nieuwe reeks online scholingen op de planning. In de online scholing voor Gezonde School-coördinatoren over relaties en seksualiteit leert u hoe u aan de slag kan met het thema. Deze al gevolgd? Kijk dan naar het additionele scholingsaanbod via Mijngezondeschool.nl/scholing voor data en schrijf u in!

Ook handig: bekijk alvast de pagina's over Relaties en seksualiteit voor het po, so, vo of mbo!