Werken aan een Gezonde School in het mbo. Belangrijk, een gezonde leefstijl op school, maar waar begin je? En hoe werk je zo goed mogelijk samen met de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )? Daar geven Gezonde School-coördinatoren van het Nova College in Beverwijk en het Koning Willem I College antwoord op in twee filmpjes.

Bekijk de filmpjes om te horen welke resultaten zij hebben behaald in de praktijk en hoe de samenwerking eruitziet:

Gezonde School Koning Willem I College Den Bosch

Gezonde School Nova College Beverwijk