Alle basisscholen in Nederland in 2030 een groen en gezond schoolplein. Dat is de missie van IVN Natuureducatie. Gezonde School steunt het streven om samen met de scholen in één schoolgeneratie te zorgen voor een transitie naar een speels en natuurrijk schoolplein bij íedere school.

De missie voor groene en gezonde schoolpleinen is vertaald in een Nationaal Actieplan Schoolpleinen, dat tot stand is gekomen met behulp van Gezonde School, JOGG, KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/), Kenniscentrum Sport en bewegen en andere partners. Om de transitie naar groene schoolpleinen kracht bij te zetten, is IVN gestart met de petitie Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030.

Teken de petitie 'Alle schoolpleinen gezond en groen in 2030 

Gezonde oase

Het is nog altijd slecht gesteld met de schoolpleinen in Nederland. Maar liefst zestig procent van de basisscholen heeft een fantasieloze, versteende buitenruimte. Voor een gezonde ontwikkeling van kinderen én het belang van de biodiversiteit, vindt IVN dat dit anders moet en pleit de organisatie voor een revolutie op het schoolplein. In één schoolgeneratie naar een natuurrijke en gezonde oase rond iedere school om te spelen, te bewegen en te leren.

Aan de slag met mileu en natuur op school

Gezonde School biedt onderwijsprofessionals handvatten voor milieu en natuur op school. Meer weten? Ga naar Effectief werken aan milieu en natuur in het primair onderwijs.

Ongelijke kansen voor spelen en leren

Op dit moment maakt het groot verschil uit waar je school staat of de school werk kan maken van een groen en gezond schoolplein. Verreweg de meeste versteende pleinen zijn te vinden in de randstad. Veel kinderen groeien hier op tussen de hoogbouw en hebben vaak geen eigen tuin om te spelen . Net als op het schoolplein is ook in de rest van de wijk weinig natuur te bekennen én dat terwijl een groene omgeving juist zo goed is voor de gezondheid én de biodiversiteit op die plekken onder druk staat. Met de petitie roept IVN de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs op om als baas van het schoolplein te helpen om de drempels weg te nemen, zodat het niet langer hoeft uit te maken waar je op school zit.