Uit onderzoek blijkt dat 2% van de meisjes en 1% van de jongens voor hun twaalfde levensjaar seksueel misbruik heeft meegemaakt, meldt Rutgers. Om leerkrachten handvatten te geven om seksueel misbruik bespreekbaar te maken in de klas, heeft Rutgers samen met het Centrum Seksueel Geweld de Handreiking Seksueel misbruik gemaakt. Ook biedt Rutgers een handreiking voor het bespreken van wensen, grenzen en consent.

Seksueel misbruik

In de Handreiking Seksueel misbruik staan tips voor het omgaan met leerlingen die dit hebben meegemaakt. Hoe je daarmee omgaat in de lessen relationele en seksuele vorming komt ook aan bod.

Download de Handreiking Seksueel misbruik

Wensen, grenzen en consent

Voor leerlingen is het belangrijk van jongs af aan te begrijpen wat grensoverschrijdend gedrag is, want het komt bij alle leeftijden voor. En dat ze leren hoe zij hun eigen wensen en grenzen, en die van hun leeftijdsgenootjes, goed kunnen bewaken en respecteren. Dat maakt hen weerbaar voor nu én helpt hen bij de ontwikkeling van later. In de Handreiking Wensen, grenzen en consent wordt toegelicht wat consent is en hoe dit in de klas behandeld kan worden.

Download de Handreiking Wensen, grenzen en consent