Openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek, zoals clubs, discotheken, cafés en scholen, zouden bij muziekactiviteiten voor mensen vanaf 16 jaar een geluidsniveau van maximaal 102 decibel gemiddeld over een kwartier moeten hanteren. Dat adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in het rapport 'Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten'.

Bescherming kinderen

Voor kinderen moet volgens het RIVM een lager gemiddeld geluidsniveau worden gehanteerd. Hoe jonger kinderen zijn, hoe minder goed ze in staat zijn zelf maatregelen te nemen om gehoorschade te voorkomen. Het advies onderscheidt daarom afzonderlijke grenswaarden voor jonge kinderen t/m 13 jaar (gemiddeld 91 decibel over een kwartier) en kinderen van 14 en 15 jaar (gemiddeld 96 decibel over een kwartier).

Goede informatie belangrijk

De geadviseerde maximale geluidsniveaus zijn niet gegarandeerd veilig voor het gehoor. Hoe gevoelig mensen voor harde muziek zijn, verschilt namelijk per mens. Daarom moeten kinderen en volwassenen goed worden geïnformeerd hoe zij zelf het risico op gehoorschade kunnen beperken. Bijvoorbeeld door gehoorbescherming te dragen, niet te dicht bij de geluidsbron (speaker) te gaan staan en door zogenoemde oorpauzes in te lassen.

Onderdeel thema Fysieke veiligheid

Gehoorschade is een belangrijk onderdeel van het thema Fysieke veiligheid. Scholen kunnen werken aan het voorkomen van gehoorschade bij kinderen door ze te leren veilig om te gaan met harde geluiden en muziek. Scholen kunnen geen themacertificaat aanvragen voor gehoorschade. Wel kunnen ze het themacertificaat Fysieke veiligheid aanvragen, waarvan gehoorschade een van de onderdelen is. Kijk op de pagina's Gehoorschade VO en MBO.