Aan welke gezondheidsthema’ s werkt uw school? Betrekt u ouders bij gezondheidsbeleid op school? Zomaar een greep uit de vragen die in het najaar aan het gebruikerspanel Gezonde School werden gesteld. Dit panel bestaat uit professionals op school en levert waardevolle informatie op over de wensen en behoeften die bij deze professionals leven.

In oktober 2017 ontving het panel een eerste vragenlijst, waarbij dieper werd ingegaan op de gezondheidsthema's van Gezonde School, ouderbetrokkenheid en schoolgezondheidsprofielen. In november 2017 kwam het gebruikerspanel een eerste keer bijeen. Tijdens deze bijeenkomst stonden 'communicatie', 'ouderbetrokkenheid' en 'de website Gezondeschool.nl‘ centraal. 

Wilt u ook meedoen?

Het is belangrijk dat Gezonde School goed aansluit op de wensen en behoeften van professionals op school. Daarom is het gebruikerspanel Gezonde School van start gegaan. Wilt u meer weten over deelname aan het gebruikerspanel? Of wilt u zich direct aanmelden? Beiden kan door een mail te sturen naar: info@gezondeschool.nl, o.v.v. 'Gebruikerspanel'. Mede door uw bijdrage kunnen we ervoor zorgen dat de onderdelen van Gezonde School en de landelijke ondersteuning vanuit het programma Gezonde School aansluiten bij wat scholen nodig hebben en wat werkt op scholen.