Tijdens het congres Gezonde School NEXT! op 31 maart a.s. staan maar liefst 50 workshops op de planning. Zo ook interactieve workshops rondom het thema Relaties en seksualiteit. Staat u voor de klas in het po primair onderwijs (primair onderwijs), so, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) of mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs), bent u een Gezonde School-coördinator of bent u schoolleider? Met drie workshoprondes zit er vast en zeker een workshop voor u tussen.

Staat seks op al op de agenda van uw school? En hoe maakt u relaties en seksualiteit bespreekbaar in de klas? Luister naar praktijkverhalen. De projectleider van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit neemt u hier graag in mee tijdens de workshop (3.6) Sex op de agenda! Of ontvang praktische handvatten en nuttige tips om aan dit thema te werken van inhoudsdeskundigen bij thema-instituten als Soa Aids Nederland en Rutgers, ook in tijden van de coronapandemie. Deze workshops zijn specifiek per onderwijstype ingericht om in te spelen op voor u herkenbare situaties. Zo bespreekt Soa Aids Nederland alle ins en outs over lessen rondom relaties en seksualiteit in het vo (2.12). Inhoudsdeskundigen bij Rutgers delen graag hun kennis over relationele en seksuele vorming in het po (1.11), in het so en vso (1.6) en in het mbo (2.3).

Kortom, elke workshopvorm biedt voldoende ruimte voor uitwisseling van ervaringen en tips uit de praktijk. Bekijk de workshops over relaties en seksualiteit en alle andere thema's rondom een gezonde leefstijl op school. Schrijf u vandaag nog in!