U bent hier

Reactie van NJI op recent nieuw onderzoek naar effectiviteit van antipestprogramma's

30 mei 2018 - Afgelopen week bracht een onderzoeksconsortium en de Commissie Anti-pestprogramma's informatie naar buiten over de effectiviteit van anti-pestprogramma's. Uit onderzoek van het consortium blijkt dat de effecten van een deel van deze programma's klein of helemaal afwezig zijn. 

Aangezien de onderzoeksresultaten vragen kunnen oproepen bij bijvoorbeeld de onderwijssector, bracht het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) een reactie uit. Zo stelt het NJI dat genoemde niet-werkende anti-pestprogramma’s deels wel effectief zijn bij de aanpak van andere problemen. Bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van gedragsproblemen of depressieve gevoelens, of het versterken van de weerbaarheid. Anti-pestprogramma's die op andere onderwerpen dus wel positieve resultaten hebben behaald, zijn door de Erkenningscommissie Interventies* als effectief aangemerkt en staan daarom ook als zodanig in de databank Effectieve Jeugdinterventies en de zoektool met erkende Gezonde School-activiteiten op Gezondeschool.nl. Lees de volledige reactie van het NJI

* De Erkenningscommissie Interventies staat onder supervisie van het Samenwerkingsverband Effectieve Interventies (Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), MOVISIE, RIVM, Trimbos-instituut en Vilans).
 

Afdrukken:

Via printer