Seksueel geweld tegen jongeren is een groot probleem, en de preventie daarvan zeer belangrijk. Het onderwijs is een van de plekken waar kinderen kunnen leren weerbaar te zijn en respectvol om te gaan met anderen. Scholen zijn daartoe ook wettelijk verplicht. De Nationaal Rapporteur heeft onderzocht in hoeverre het onderwijs aandacht besteedt aan de preventie van seksueel geweld, en de manier waarop dat gebeurt.

Volgens de Nationaal Rapporteur zijn er geen lespakketten beschikbaar die bewezen effectief zijn. Het gebruik van een methode die geen bewezen effect heeft, zou een verspilling zijn van tijd, geld en moeite, en mogelijk zelfs contraproductief zijn. Wel zijn er methoden waarvan het op basis van de theoretische onderbouwing aannemelijk is dat ze werken. Om vast te kunnen stellen of deze ook echt seksueel geweld weten te voorkomen, moet er meer onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit en moeten de resultaten hiervan makkelijk vindbaar zijn voor scholen die een lespakket willen kiezen. Zo bepleit de Nationaal Rapporteur.

Rutgers en Soa Aids Nederland zijn het eens met de Nationaal Rapporteur dat het belangrijk is met erkende en liefst bewezen interventies te werken. Lees de volledige reactie van Rutgers en Soa Aids.