PrO Almere locatie Bachweg heeft op 28 maart het vignet Gezonde School en de Gouden Schoolkantine Schaal ontvangen. Leerlingen en docenten hebben zich het afgelopen halfjaar ingezet om het themacertificaat Voeding te behalen. Een school krijgt dat themacertificaat omdat in de kantine 'gezonde' voeding te krijgen is. Ook moeten in alle leerjaren lessen worden gegeven over gezonde voeding.

PrO Almere heeft de kantine verbouwd en er worden 'gezonde' broodjes en soep verkocht. Verder zijn er drinkwaterpunten in de school geplaatst en is het aanbod van de winkel die door de leerlingen wordt beheerd aangepast.

"Almeerse jeugd zwaarder dan gemiddeld"

Het themacertificaat wordt op 28 maart namens GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Flevoland overhandigd door wethouder René Peeters. "We willen veel meer Almeerse Gezonde Scholen", zegt de wethouder. "Van de 90 scholen in Almere mogen nu negen zich Gezonde School noemen. Dat is te weinig, vooral omdat de jeugd in Almere gemiddeld zwaarder is dan in de dorpen van Flevoland en de rest van Nederland.”