Meer kinderen veilig op de fiets naar school: dat doel hebben vijftien gemeenten met elkaar afgesproken. Met verschillende pilots willen ze kinderen stimuleren om op de fiets naar school te gaan en zorgen voor een betere verkeersveiligheid rond scholen. De deelnemende gemeenten doen dit onder de vlag van de Tour de Force en bundelen de krachten hiervoor met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de ANWB, Fietsersbond, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland zijn als partners aangesloten.

Pilots die dit jaar van start gaan zijn onder andere Schoolstraten, Ieder kind een fiets en Veilige Schoolroutes. Gemeenten als Den Haag, Den Bosch, Nijmegen en Amsterdam zijn al begonnen met tijdelijke (corona)Schoolstraten. Een kwartier voor en na het begin van de school wordt de Schoolstraat afgesloten voor autoverkeer, zodat kinderen en ouders in de anderhalve meter samenleving veilig lopend en fietsend de school kunnen bereiken.

Andere gemeenten die deelnemen aan de pilots Veilig fietsen naar school zijn Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Eindhoven, Houten, Leiden, Amersfoort, Apeldoorn, Maassluis en Tilburg. De pilots moeten in het voorjaar van 2021 zijn afgerond.