1 op de 10 kinderen wordt op school gepest. Daar kunt u als leerkracht of schoolleiding iets aan doen met de erkende Gezonde School-activiteit pestaanpak PRIMA.

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, TNO en leerkrachten is de PRIMA-pestaanpak vernieuwd. De verschillende onderdelen van deze schoolbrede en modulaire aanpak zijn gericht op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden.

Pesten heeft negatieve gevolgen voor onder andere de schoolprestaties van kinderen. Het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten op scholen is daarom cruciaal.

Meer weten?

Ga naar www.veiligheid.nl/prima.