Bent u een onderwijsprofessional uit het so, po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) of mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) en vindt u het leuk om Gezonde School te helpen versterken? Wilt u graag meedenken over inhoudelijke thema’s en vraagstukken? Dat kan! Gezonde School is op zoek naar onderwijsprofessionals voor deelname aan een gebruikerspanel. 

Gebruikerspanel Gezonde School

We vinden het belangrijk dat Gezonde School goed aansluit op de wensen en behoeften van de professionals op school. Mede door uw bijdrage kunnen we ervoor zorgen dat de onderdelen van Gezonde School en de landelijke ondersteuning aansluiten bij wat de school nodig heeft en wat werkt op school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vignet Gezonde School, de website gezondeschool.nl, het leerplankader voor sport, bewegen en gezonde leefstijl, ouderbetrokkenheid en schoolgezondheidsprofielen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet anders? Dat horen wij graag van u.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar schoolmedewerkers zoals mentoren, directies, afdelingsmanagers, zorgcoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten van so, po, vo en mbo. Ook medewerkers van scholen die (nog) niet op een school werkzaam zijn die bezig is met de Gezonde School-aanpak, nodigen wij van harte uit. 

Wat houdt deelname in?

U ontvangt een aantal keer per jaar een uitnodiging voor een panel-activiteit. U beslist zelf op welke uitnodiging u wel of niet ingaat. We vragen u circa twee keer per jaar een digitale vragenlijst in te vullen en we nodigen u circa twee keer per jaar uit voor een werkgroepbijeenkomst in het midden van het land. Alle informatie die in de panels worden opgehaald worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Vergoeding

Afhankelijk van de activiteiten waaraan u deelneemt, ontvangt u een vergoeding en reiskostenvergoeding.

Wilt u meedoen?  

Geef u dan nu op voor het gebruikerspanel door een mail te sturen naar: info@gezondeschool.nl, o.v.v. 'Gebruikerspanel'. In het najaar ontvangt u meer informatie over de planning van het gebruikerspanel.

Mede dankzij uw deelname kunnen wij Gezonde School nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze doelgroep!

Hartelijke groet namens het team Gezonde School