Het betrekken van ouders is een belangrijk onderdeel van de Gezonde School-aanpak. Maar hoe doe je dat? Wat verwacht de school van de ouders en wat kunnen ouders van de school verwachten?

Om de gezondheid van leerlingen te bevorderen, kunnen ouders en school elkaar versterken. Daarom is het belangrijk om ouders te informeren en te betrekken bij de gezondheidsactiviteiten van uw school. Door samen te werken met ouders, creëert u ook bij hen draagvlak voor Gezonde School.

Samenwerken met ouders

Ouderbetrokkenheid is één van de succesfactoren van Gezonde School. Ouderbetrokkenheid houdt in dat scholen en ouders elkaar zien als partners. De ouders en school stemmen onderwijs en opvoeding op elkaar af, informeren elkaar en streven naar samenwerking, ook met betrekking tot gezonde leefstijlthema’s. Maar hoe doe je dat?

Vijf stappen om ouderbetrokkenheid te bevorderen in het voortgezet onderwijs

  1. Leg contact met ouders
  2. Maak ouders bewust van het belang van hun betrokkenheid bij leefstijlinterventies
  3. Ondersteun ouders
  4. Werk samen met ouders
  5. Onderhoud de positieve en actieve relatie met ouders

Ouderbetrokkenheid op gezondeschool.nl

Meer informatie over hoe u ouders kunt informeren over en betrekken bij de Gezonde School-plannen en Gezonde School-activiteiten op uw school, vindt u op de pagina’s van ouderbetrokkenheid op Gezondeschool.nl.

Op deze pagina’s vindt u informatie, voorbeelden en handige links, tips & tools. De pagina’s zijn samengesteld door de werkgroep Ouderbetrokkenheid bestaande uit: Ouders en onderwijs, Pharos, VeiligheidNL, Rutgers, Kenniscentrum sport en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezonde Leven. De komende maanden plaatsen we geregeld nieuwe informatie en voorbeelden die u helpen om beter samen te werken met ouders bij leefstijlinterventies. Het is dus handig om de website in de gaten te blijven houden.