GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, beheerder van het vignet Gezonde School, is bezig met een opschoonactie in het aanvraagsysteem. Er staan namelijk een groot aantal aanvragen in het systeem die in 2014 en 2015 gestart zijn door scholen. Deze aanvragen zijn tot op heden niet afgemaakt, dat betekent dat de reeds ingevulde antwoorden niet meer actueel zijn én dus niet meer goedgekeurd worden. Bij het toekennen van het vignet Gezonde School is het namelijk van belang dat er met de meest actuele vragenlijst wordt gewerkt. GGD GHOR Nederland verwijdert deze aanvragen daarom uit het aanvraagsysteem, en kijkt daarbij naar de laatste inlogdatum (ouder dan juni 2016).

Update vragenlijsten

Twee keer per jaar krijgen de partners van Gezonde School de mogelijkheid om de vragenlijsten aan te passen. Deze nieuwe versie van de vragenlijst overschrijft de vorige versie niet en daarom blijven de ‘oude’ versies zichtbaar in het dashboard van een school. Wanneer de ‘oude’ vragenlijst wordt verwijderd, verschijnt automatisch de nieuwste versie in het dashboard van de school. Hebt u vragen over uw vignetaanvraag? Neem dan contact op via info@gezondeschool.nl of 030 – 252 30 04.