U bent hier

Oproep: vul in september de online Monitor Gezonde Schoolkantine in

Het RIVM gaat informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en voedingsaanbod op scholen. Daarom vraagt het RIVM alle scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om  mee te doen aan de online Monitor Gezonde Schoolkantine. De vragen in de online vragenlijst gaan over het voedingsbeleid en het voedingsaanbod en kunnen het beste ingevuld worden door iemand van de schoollocatie die daar goed van op de hoogte is, bijvoorbeeld een facilitair manager, kantinebeheerder of docent die lid is van de werkgroep Gezonde School(kantine). Het RIVM roept iedereen op de online vragenlijst in te vullen.

 

Inloggegevens voor deze online vragenlijst

Inloggegevens voor de online vragenlijst zijn per post verstuurd naar de locatiedirecteur (mbo) of de rector van de school (vo).

De afgelopen jaren is beleid gevoerd om scholen te stimuleren een gezonder voedingsaanbod in de schoolkantine aan te bieden. De resultaten van dit onderzoek helpen bij de evaluatie van dat beleid. Het is belangrijk om een compleet en evenwichtig beeld te krijgen van de huidige situatie. Daarom hoopt het RIVM dat alle scholen deelnemen.

Het onderzoek wordt ondersteund door MBO Raad, de VO-raad, het Voedingscentrum, GGD’en, Jongeren op Gezond Gewicht (partners Gezonde School) en voedingswetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam. De opdrachtgever voor dit onderzoek is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Afdrukken:

Via printer