Wat doen scholen in Nederland rondom gezondheid en welzijn van leerlingen? Om dit in kaart te brengen, heeft Gezonde School de hulp nodig van scholen in het po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Helpt u mee? Meehelpen kan door vóór 1 december 2020 de vragenlijst over uw schoollocatie in te vullen. Als dank ontvangt u een rapport over uw school. Daarin kunt u zien hoe uw school ervoor staat op elk van de onderdelen in het onderzoek, in vergelijking met het landelijke gemiddelde.

Vul direct de vragenlijst in op Gezondheidenwelzijn.nl.

Het team Gezonde School werkt continu aan verbetering. De uitkomsten van het onderzoek Schoolaanpak gezondheid en welzijn zullen inzicht geven in wat scholen al doen rondom gezondheid en welzijn van leerlingen. Uiteindelijk kunnen we met die kennis de aanpak en ondersteuning aan scholen versterken. De opdrachtgevers van dit onderzoek zijn onder andere de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). De PO-Raad, de Vo-Raad en de MBO Raad ondersteunen dit onderzoek.

Vragen kunnen worden gesteld aan de onderzoeker, Gerjanne Vennegoor, via g.vennegoor@maastrichtuniversity.nl of 043 - 388 22 81.