Met trots kijkt Gezonde School terug op het jaar 2023. De positieve resultaten van eerdere jaren zetten zich door. Steeds meer scholen in Nederland werken aan het bevorderen van een gezonde leefstijl met de Gezonde School-aanpak.

De groei van de afgelopen jaren is doorgezet in 2023. De structurele en schoolbrede aanpak van een gezondheidsthema zoals Relaties en seksualiteit heeft merkbaar effect. Ook heeft Gezonde School de samenwerking met samenwerkingspartners verstevigd en het netwerk van Gezonde School-adviseurs van de regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en versterkt. Op scholen zijn steeds meer Gezonde School-coördinatoren actief. Gezonde School faciliteert hen met advies en deskundigheidsbevordering. Zo maken we een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten vanzelfsprekend.

Enkele hoogtepunten van 2023

  • 3.677 scholen zijn aan de slag gegaan met de Gezonde School-aanpak via een of meer van de vier stimuleringsregelingen hebben een themacertificaat behaald. Dit komt neer op 43% van alle scholen in Nederland.
  • Zo’n 1805 schoollocaties kregen een stimuleringsregeling toegekend. Een recordaantal, mede dankzij extra middelen die door de betrokken ministeries beschikbaar zijn gesteld.
  • 1025 schoollocaties hebben gebruikgemaakt van het ondersteuningsaanbod Gezonde School.
  • 44 mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen hebben gebruikgemaakt van de regeling Gezond en Veilig Werken, die scholen stimuleert om structureel aandacht te besteden aan gezond en veilig werken.
  • 361 scholen kregen de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit toegekend. Scholen zijn tevreden over deze regeling en merken effect: er waren 19% minder incidenten zoals grensoverschrijdend gedrag of genderdiscriminatie. Bovendien ervaart 91% van de scholen dat leerlingen respectvoller omgaan met hun eigen seksualiteit en die van anderen.
  • Nieuwe scholingen en trainingen zijn ontwikkeld voor onderwijsprofessionals en andere professionals, zoals die van de Jeugdgezondheidszorg.
  • De Gezonde School-aanpak is versterkt door verdieping per onderwijssector en de aanpassing van tools en succesfactoren, zoals ouderbetrokkenheid en studentenparticipatie. Ook is de gouden stap toegevoegd aan het stappenplan.
  • Met diverse partners is geïnvesteerd in het bevorderen van lokale samenwerking tussen scholen, gemeenten en lokale uitvoerders van Gezonde School. In een factsheet over Gezonde School en het GALA(PDF) laat Gezonde School zien hoe collectieve preventie in het onderwijs kansen biedt om de doelen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) te realiseren.

Gezonde School kijkt met trots en tevredenheid naar de behaalde resultaten, met dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Meer weten? Onze resultaten zijn overzichtelijk en samengevat: Gezonde School in 2023.
Of lees de complete voortgangsrapportage