Op 22 maart wordt het nieuwe Gezonde Schoolplein van basisschool Koningin Julianaschool in De Lier officieel geopend. De leerlingen zijn vanaf het begin actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe schoolplein. Waar het plein eerst kaal en stenig was, met een paar stukken groen die vooral uit prikkelbosjes en kale plekken bestonden, is nu een groen, uitdagend en natuurlijk schoolplein gekomen met voor ieder wat wils. Er zijn speelse paden en een speeltunnel aangelegd en er is nu een berg met een grote glijbaan. Verder zijn er een wilgentunnel en wilgenhuisje op het plein gekomen en zijn er muziekpalen en klimrekken geplaatst, evenals een waterpomp bij de zandbak. De beplanting is bijna compleet; alleen het gras moet nog ingezaaid worden. Tijdens de afgelopen herfst zijn er in een perkje bloembollen door de kinderen gepoot en in de winter hebben de kleutergroepen allerlei vogelvoeder opgehangen en zijn er vogelhuisjes geplaatst. Het is een speelplein voor en van de kinderen geworden. De Koninging Julianaschool heeft niet alleen een Gezond Schoolplein: eerder al haalde de school het vignet Gezonde School op het thema ‘sociaal emotionele ontwikkeling'.

Het project ‘Gezonde Schoolpleinen’ werd uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)) van 2014 – 2016. Maar liefst 70 scholen kregen ondersteuning bij het realiseren van een Gezonde Schoolplein van Jantje Beton, IVN, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Basisschool Koningin Julianaschool in De Lier was een van de gelukkigen. Een Gezond Schoolplein geeft kinderen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd.