De onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl ( SBGL Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl)), is erin geslaagd om scholen te stimuleren en ondersteunen bij de ontwikkeling van een Gezonde School-beleid. Tot deze conclusie komt het Mulier Instituut in het vierde monitorrapport over de SBGL-agenda.

Samenwerkingsproject

De onderwijsagenda SBGL is een meerjarenproject dat in samenwerking tussen de drie onderwijsraden (PO-Raad, VO-raad en MBO Raad), GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)/ CGL Centrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) (Centrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)) is uitgevoerd. Van 2012 t/m 2016 stimuleerden de onderwijsraden schoolbesturen en directies om werk te maken van een gezonde leeromgeving en daarbij nauw samen te werken met landelijke en regionale partners.

Gebundelde krachten

De gebundelde en gecoördineerde aanpak van de onderwijsagenda SBGL ter stimulering van Gezonde School-beleid, heeft in de projectperiode 2013-2016 duidelijk resultaat gehad. De onderwijsagenda SBGL wist in samenwerking met partners veel scholen te bereiken en dit leverde een grote respons op. In de periode 2013 tot en met 2016 zijn in totaal 3948 aanvragen voor ondersteuning toegekend waarmee de aandacht voor een gezonde leeromgeving van leerlingen en studenten op scholen voor po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) is gestimuleerd. Bovendien heeft de onderwijsagenda SBGL sterk bijgedragen dat scholen niet meer door een rij afzonderlijke instanties worden benaderd rond een veelheid aan thema’s voor gezondheidsbevordering, maar dat dit gebeurt via een gecoördineerd aanbod. Dit aanbod op maat geeft scholen de ruimte om op basis van eigen prioriteiten invulling te geven aan gezondheidsbevordering op school. Door een afgestemde vormgeving en gestroomlijnde communicatie is de Gezonde School voor veel scholen een herkenbaar merk geworden.

Ondersteuning voor scholen

De onderwijsagenda SBGL biedt sinds 2013 samen met het RIVM/CGL het landelijk ondersteuningsaanbod aan scholen die willen werken aan Gezonde School. Ook in de komende vier jaar biedt de Gezonde School ondersteuning aan voor scholen die een actieve bijdrage willen leveren aan de gezondheid van hun leerlingen. Het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen, nu en in de toekomst, wordt gezien als een belangrijke maatschappelijke opdracht voor het onderwijs. Een gezonde leefstijl draagt immers bij aan het goed doorlopen van de schoolcarrière, een goede start van het werkende leven en het bereiken van gezondheidswinst. Voor het schooljaar 2017-2018 krijgen maximaal 750 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning. Scholen die een Gezonde School willen worden, kunnen t/m 5 mei 2017 ondersteuning aanvragen.