Jongen slaat arm om meisje heen

Jongeren zijn ontevreden over seksuele voorlichting op school, blijkt uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. De scholieren geven de lessen seksuele vorming op school gemiddeld een 5,8.

Leerlingen missen informatie over seksuele en genderdiversiteit en over hoe je met elkaar omgaat: online, offline, in een relatie en tijdens de seks. Verder willen leerlingen meer leren over het bespreken van wensen en grenzen, over plezier in seks, sexting en onrealistische verwachtingen door porno. Leerlingen geven aan dat seksuele vorming op school helpt om taboes te doorbreken en open met elkaar te praten over relevante onderwerpen. Marianne Cense, onderzoeker en interventie-ontwikkelaar Rutgers:

Veel leerlingen willen dat seksuele vorming tijdens hun hele schoolloopbaan wordt gegeven, al vanaf de basisschool

Rutgers gaat samen met Soa Aids Nederland verder met de uitkomsten van dit onderzoek. Marianne Cense: “De leerlingen spreken duidelijke taal. Ze willen uitgebreide seksuele vorming, in een veilige sfeer. Er zijn lesmethodes die al een veel breder pakket aan onderwerpen behandelen dan de biologieboeken. Maar het vraagt ook om toegeruste docenten en om scholen die er in een doorlopende leerlijn veel meer tijd voor vrijmaken.”

Werken een het thema Relaties en seksualiteit

Relaties en seksualiteit is één van de Gezonde School-thema's. Wilt u op school aan de slag met dit thema? Kijk op Relaties en seksualiteit in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Hier vindt u ook verschillende Gezonde School-activiteiten oftewel erkende activiteiten waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria.

Meer informatie