Uit onderzoek van Movisie en Universiteit van Amsterdam blijkt dat deelname aan een Gender & Sexuality Alliance (GSA) de positie van lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgenders (LBHT-jongeren) op vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo))-scholen aanzienlijk versterkt. Leerlingen in een GSA zitten beter in hun vel en kunnen beter omgaan met eventuele negatieve reacties van anderen.

GSA’s zijn clubjes van LBHT-leerlingen en bondgenoten die zich met steun van het COC inzetten voor een school waar mensen zich vrij voelen om te zijn wie ze zijn, ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Er zijn GSA’s op ongeveer 80 procent van de Nederlandse middelbare scholen. Van alle schooltypen krijgen jongeren in het vmbo het meest te maken met negatieve reacties op hun identiteit. In het vmbo gaat het om 67 procent van de jongeren, in het havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)/vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is dat 57 procent. Denk hierbij aan pesten, uitsluiting en soms ook geweld.

Ervaringen LBHT-leerlingen vmbo met GSA

Movisie en de Universiteit van Amsterdam onderzochten in het afgelopen jaar de ervaringen van LBHT-leerlingen op het vmbo met de GSA. De GSA blijkt veel op te leveren: ze ervaren meer steun van andere leerlingen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en ze beter weten wie ze zijn. Ook ontstaan er nieuwe vriendschappen. Dat is belangrijk, want uit de kast komen op school betekent nog vaak het verlies van vrienden. De onderzoekers verwachten dat GSA’s een bijdrage leveren aan het verminderen van ‘minderheidsstress' onder LHBT-jongeren op het vmbo.

Meer informatie?

Gender & Sexuality Alliance is één van de Gezonde School-activiteiten voor het voortgezet onderwijs. Kijk ook eens bij ons thema Werken aan relaties en seksualiteit. Het volledige rapport Samen sterk met een GSA kunt u downloaden op de website van Movisie.

Bron: COC NL-Movisie – Foto Koningin Máxima bezocht in november de GSA van het Hofstad Lyceum in Den Haag: (c) Geert van Tol Fotografie]