Het Mulier Instituut voert een onderzoek uit rondom het thema Bewegen en sport. In het voorjaar heeft een groot deel van de leerlingen geen bewegingsonderwijs gehad. Het instituut onderzoekt daarom wat de gevolgen zijn van het wegvallen van het georganiseerde sportaanbod op de motorische vaardigheden van leerlingen. Op basis van de resultaten kunnen onderwijsprofessionals het bewegingsonderwijs aanpassen. De resultaten worden begin 2021 verwacht.

Meer informatie over het onderzoek vindt u bij het Mulier Instituut.