Wil je aan de slag met een gezonde leefstijl op jouw school? En ontvang je hierbij graag ondersteuning en advies op maat? Het ondersteuningsaanbod Gezonde School kan je hierbij helpen. Van 7 maart t/m 13 mei 2022 konden scholen een aanvraag indienen. De contactpersonen van deze scholen ontvangen in mei bericht of de aanvraag is toegekend.

Krijgt jouw school het ondersteuningsaanbod toegekend, dan ontvangt de school een geldbedrag van €3000. Dit kunnen jij en je collega's gebruiken voor taakuren of de inzet van een Gezonde School-activiteit. Daarbovenop krijg je advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur.

Meer weten over wat je met het aanbod kunt of de spelregels? Lees dan de informatie over het ondersteuningsaanbod.

In de praktijk: focus dankzij het ondersteuningsaanbod

Nicole Stams, werkzaam bij welzijnsorganisatie Bindkracht10 en als Brede School-coördinator: “Toen de Gezonde School-adviseur ons attendeerde op het ondersteuningsaanbod, dachten we meteen aan het thema Voeding. We hadden op school al plannen om aan de slag te gaan met dit thema. Maar dankzij het ondersteuningsaanbod konden we meer gefocust en voortvarend aan de slag. Dat is echt waardevol.”