Scholen die een aanvraag hebben ingediend bij het Ondersteuningsaanbod Gezonde School, hebben inmiddels bericht ontvangen of de aanvraag wel of niet is toegekend. In totaal hebben ruim 900 scholen een aanvraag ingediend, waarvan 750 aanvragen zijn toegekend op basis van de toekenningscriteria. De contactpersonen binnen de scholen hebben op 2 juni hierover bericht ontvangen.

De komende periode gaan de 750 scholen aan de slag met het door hen gekozen Gezonde School-thema. Vanwege financiële bijdragen van de Hartstichting en het ministerie van Economische Zaken zijn extra veel scholen gestimuleerd om te werken aan het thema Voeding.

De ondersteuning die is toegekend bedraagt €3.000 per school. De school kan dit bedrag inzetten voor vergoeding van de taakuren van een eigen medewerker die is aangesteld als Gezonde School-coördinator, voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School. Naast dit bedrag krijgen scholen ook advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Hiervoor dient de school zelf contact op te nemen met de GGD in hun regio. Aan de Gezonde School-adviseurs van de GGD’en is inmiddels teruggekoppeld welke scholen in hun regio ondersteuning hebben ontvangen.

In de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 komen er vergelijkbare ondersteuningsrondes Gezonde School.

Op de pagina ondersteuningsaanbod Gezonde School vind je meer informatie over het ondersteuningsaanbod schooljaar 2017-2018.