Kinderen hebben allerlei vragen over bijvoorbeeld school, hun lichaam of (cyber)pesten. Ze bespreken deze met hun ouders, maar zoeken ook op internet. De nieuwe website Infovoorkinderen.nl is voor en samen met kinderen gemaakt. De site vangt hen op en verwijst door naar bijvoorbeeld De Kindertelefoon of Pestweb.nl. Basisscholen en ouders kunnen deze teksten gebruiken tijdens gesprekken met kinderen. Lees verder.