Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en belangstelling registreren voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, ronde 2 Voorjaar 2020.

Het Ondersteuningsaanbod geeft een school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2020-2021 is er ruimte voor toekenning aan 530 schoollocaties uit het po primair onderwijs (primair onderwijs), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Het Ondersteuningsaanbod kan worden aangevraagd voor de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur. 

Voor het thema Relaties en seksualiteit is nu een aparte regeling beschikbaar: de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit. Van 9 maart tot en met 20 april kunt u uw belangstelling voor deze regeling kenbaar maken.