Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School en belangstelling registreren voor de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit, ronde 2 Voorjaar 2020.

Het Ondersteuningsaanbod geeft een school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2020-2021 is er ruimte voor toekenning aan 530 schoollocaties uit het po primair onderwijs (primair onderwijs ), vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs ) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ). De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ). Het Ondersteuningsaanbod kan worden aangevraagd voor de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, Roken-, alcohol- en drugspreventie, Fysieke veiligheid en Milieu en natuur. 

Voor het thema Relaties en seksualiteit is nu een aparte regeling beschikbaar: de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit. Van 9 maart tot en met 20 april kunt u uw belangstelling voor deze regeling kenbaar maken.