Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Daarom kunnen scholen die Gezonde School willen worden van 15 maart t/m 5 mei 2017 ondersteuning aanvragen. Voor het schooljaar 2017-2018 krijgen maximaal 750 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ondersteuning.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van een medewerker van de school (een zogenaamde Gezonde School-coördinator), voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School. Naast het bedrag van €3000,- krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Lees meer over het ondersteuningaanbod.