Campagnebeeld van een jongere met een hoodie aan. Op de hoodie staat het woord 'faalangst'

In de Europese Week van de Mentale Gezondheid lanceerden VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), sor en Tabitha het nummer ‘Het is oké’. Hiermee trappen zij de nieuwe jongerencampagne ‘Hey, het is oké’ af. Met het nummer willen ze jongeren het vertrouwen geven om te praten als ze zich bijvoorbeeld somber of gestrest voelen.

Als iedereen om je heen alleen een perfect plaatje laat zien, kan het voelen alsof je de enige bent die zich weleens gestrest of somber voelt. Om jongeren te laten zien dat iedereen zich weleens niet oké voelt en hen te stimuleren om te praten over hoe ze zich werkelijk voelen, maakten sor en Tabitha het nummer ‘Het is oké’. Ook zij voelen zich weleens niet oké en kunnen meepraten over prestatiedruk. Vandaag zingen sor en Tabitha het nummer voor het eerst tijdens een verrassingsoptreden op het ROC TOP in Amsterdam.

Ruim de helft van de studenten ervaart prestatiedruk. Onder andere deze prestatiedruk zorgt bij veel jongeren voor mentale problemen.

- Maarten van Ooijen, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Praten om ergere mentale klachten te voorkomen

Eén op de drie jongeren heeft mentale klachten. Dat blijkt uit het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (2022) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten zoals angst, depressieve gevoelens, stress, eenzaamheid en slaapproblemen. Om de kans te verkleinen dat beginnende mentale klachten erger worden, is het belangrijk dat jongeren open zijn over hoe ze zich voelen. Dat is voor een grote groep jongeren nog niet vanzelfsprekend. Het perfecte leven lijkt de norm.

“We moeten te veel van onszelf”, zegt Maarten van Ooijen, staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Ruim de helft van de studenten ervaart prestatiedruk. Onder andere deze prestatiedruk zorgt bij veel jongeren voor mentale problemen. Het is belangrijk om te praten met iemand die je vertrouwt als je je niet oké voelt. Zoals een vriend, je ouders of je docent. Dat lucht op.”

Mariam (22 jaar) kan daarover meepraten. Ze voelde veel druk om te presteren op school en  vond het lange tijd niet nodig hierover te praten. Ze zag het als zwakte en dacht dat anderen haar problemen toch niet op konden lossen. Dat ziet ze nu anders. “Toen ik een leraar en mijn beste vriendin in vertrouwen nam, voelde ik dat ik er niet meer alleen voor stond. Dat luchtte enorm op.”

Materialen voor scholen

Voor deze campagne zijn naast het muzieknummer verschillende communicatiematerialen gemaakt die scholen rechtenvrij kunnen gebruiken op hun eigen kanalen. Onder de materialen zijn spiegelads, posters, video’s en socialemediaposts te vinden. Onderwijsprofessionals kunnen de materialen downloaden via de toolkit met campagnematerialen voor ‘Hey, het is oké’.

Het nummer ‘Het is oké’ is te streamen op Spotify en andere platforms. De videoclip wordt op 30 mei gelanceerd. De campagne is onder andere te zien op sociale media (Instagram-account @heyhetisoke) en op scholen. Meer informatie vind je op Heyhetisoke.nl.

Over de nieuwe jongerencampagne

De campagne ‘Hey, het is oké' is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is ontwikkeld in samenwerking met MIND, MIND Us, Young Impact en Snapchat. De campagne stimuleert jongeren met beginnende mentale klachten te praten over hoe ze zich voelen. De campagne maakt zichtbaar dat iedereen zich weleens niet oké voelt door stress, somberheid, onzekerheid of faalangst. En geeft tips voor omgaan hiermee, onder andere door ervaringen van jongeren te delen.

Gezonde School en mentale gezondheid

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voorgezet onderwijs en  mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) kunnen al jaren aan mentale gezondheid werken via het gezondheidsthema Welbevinden van Gezonde School. Gezonde School biedt daarvoor stappenplannen en andere praktische handvatten, naast stimuleringsregelingen, scholingsaanbod en advies van een Gezonde School-adviseur. Hiermee kunnen onderwijsprofessionals op een laagdrempelige manier werken aan een gezond pedagogisch leerklimaat en de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en studenten.