Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw school en ben je op zoek naar voorbeelden, tools en tips uit de praktijk? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School samen met Gezonde School ‘inspiratiekaarten’ voor primair en voortgezet onderwijs, met goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast vind je er links naar concrete tools en tips om zelf mee aan de slag te gaan.

Als je op jouw school integraal wil werken aan welbevinden hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Op de inspiratiekaarten voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs vind je volop tips en goede praktijkvoorbeelden. Integraal werken aan welbevinden biedt ook veel aanknopingspunten om te werken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen en dus het vergroten van de kansen op een goed welbevinden, juist voor leerlingen die opgroeien in ongunstige omstandigheden.

De nieuwe inspiratiekaarten sluiten goed aan op de bestaande checklists ‘Welbevinden in het primair onderwijs’ en ‘Welbevinden in het voortgezet onderwijs’. Hiermee breng je in kaart wat er al goed gaat op jouw school en op welke onderdelen je nog winst kan behalen. Als je vervolgens op zoek bent naar concrete voorbeelden en tools, bieden de inspiratiekaarten uitkomst. Die volgen de Gezonde School-pijlers (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) en sluiten ook aan op de themascan Primair onderwijs  en Voortgezet onderwijs. Daarmee check je hoever jouw school is met het thema welbevinden.

Gemaakt met professionals uit de praktijk

De inspiratiekaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met- en op basis van gesprekken met onderwijsprofessionals. Hun input voegden we samen met wetenschappelijke inzichten over effectief, integraal werken aan welbevinden in het onderwijs. De kaarten zorgen voor herkenning en geven perspectief, bieden een variatie aan voorbeelden en zijn gebruiksvriendelijk.  De voorbeelden in de inspiratiekaarten zijn een greep uit wat er allemaal is en al gebeurt en vormen daarmee geen volledig overzicht.

Over Welbevinden op School

Welbevinden op School is er voor scholen, gemeenten en GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)(Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en die het welbevinden van leerlingen en studenten in en om de school willen bevorderen. De kennis en tools van Welbevinden op School hebben hun basis in wetenschappelijk onderzoek, en helpen je snel op weg om vanuit een duurzame, gezamenlijke visie te werken aan welbevinden.

Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis van Welbevinden op School met de Gezonde School-aanpak in de praktijk.