Regelmatig verschijnen er nieuw Gezonde School-activiteiten. Gezonde School-activiteiten kun je gebruiken om te werken aan een gezonde leefstijl op school. Alle Gezonde School-activiteiten zijn van een goede kwaliteit en goed uitvoerbaar in de praktijk. Hier zijn ze op beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Er zijn Gezonde School-activiteiten voor het primair onderwijsgespecialiseerd onderwijsvoortgezet onderwijs en mbo. De activiteiten hieronder zijn onlangs erkend of her-erkend.

Grip Drugs

Met Grip Drugs worden leerlingen zich (meer) bewust van de factoren die kunnen leiden tot drugsgebruik, de invloed van de sociale omgeving en waarom het belangrijk is om jezelf hiertegen te wapenen en keuzes te maken. Met GRIP drugs werk je aan het thema Roken, alcohol- en drugspreventie in het voortgezet onderwijs. 

 

Meidenvenijn is niet fijn!

Meidenvenijn is niet fijn! is een anti-pestmethode die zich specifiek richt op de aanpak en preventie van (zorgwekkend) pestgedrag onder meisjes in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar. De activiteit is geschikt om te werken aan het thema Welbevinden binnen het primair onderwijs en voorgezet onderwijs.

 

No-Nonsense

No Nonsense staat voor ‘geen onzin’ over seksualiteit. De activiteit maakt op een directe manier, zonder er doekjes om te winden, bespreekbaar hoe leerlingen seksualiteit beleven. Allerlei facetten die bij seksualiteit horen, komen aan bod, zoals groepsdruk, sociale media, opvoeding en grenzen. Met deze activiteit werk je aan Relaties en seksualiteit in het voortgezet onderwijs.

Benzies & Batchies

Weerbaarheid, daar draait het om bij de Gezonde School-activiteit Benzies & Batchies. De activiteit bestaat uit twee delen; een educatieve theatervoorstelling met discussie en een reeks weerbaarheidstrainingen, bedoeld om Seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en seksuele weerbaarheid te bevorderen. De activiteit past bij het thema Relaties en seksualiteit in het voortgezet onderwijs.

 

Zit met Pit

Kinderen worden met Zit met Pit op een speels manier bewust gemaakt van het belang van bewegen, waarom afspraken over schermtijd nuttig zijn en hoe je pijnklachten voorkomt. De leerkracht krijgt tips en adviezen over de (werk)houding tijdens het gebruik van tablets en/of laptops in de klas en het integreren van meer beweging tijdens de les. Met deze activiteit werk je aan het thema Bewegen en sport in het primair onderwijs.