Filmposter documentaire Welbevinden op het Stanislascollege vmbo Delft

Eens zien hoe er op school kan worden gewerkt aan het welbevinden van leerlingen? Dan is de korte documentaire Welbevinden op het Stanislascollege vmbo Delft een kijktip. Deze film van 20 minuten ging 23 maart online in première.

De Gezonde School-aanpak: wat vinden leerlingen ervan?

In de documentaire zijn Wassim (16), Jayden (14) en Elise (16) aan het woord. Zij zijn leerlingen van het Stanislascollege vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) Delft, een Gezonde School dat dit jaar opnieuw het themacertificaat voor het thema Welbevinden mocht ontvangen. Samen met het schoolteam en de jongerenwerkers de leerlingen hoe zij op de school aandacht en ruimte krijgen om te leren en te groeien. De documentaire geeft zo een indruk van de Gezonde School-aanpak in de praktijk. Bekijk de documentaire op Pharos.nl.

Hulpmiddel

Welbevinden op het Stanislagcollege vmbo Delft is gemaakt door filmmaker en organisatie-antropoloog Maaike Broos, in opdracht van Pharos en het Trimbos-Instituut. De documentaire is bedoeld om scholen, Gezonde School-adviseurs, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties te helpen om structureel aandacht te besteden aan het welbevinden van leerlingen. Zo wordt inzicht gegeven in hoe een school een positief leerklimaat kan creëren.

Aan de slag met Welbevinden en het NPO

Het mentaal welbevinden van leerlingen en studenten is een van de speerpunten van het Nationaal Programma Onderwijs. Met de investering van in totaal 8,5 miljard euro wil het kabinet onder meer ondersteuning bieden aan leerlingen en studenten die het moeilijk hebben.

Ook aan de slag met het thema Welbevinden? Lees dan de informatie en tips voor het po, vo of mbo.