Op Volksgezondheidenzorg.info zijn nieuwe cijfers beschikbaar hoeveel Gezonde Scholen er zijn per onderwijstype. Ook zijn er cijfers die tonen voor welke thema’s scholen het vaakst kiezen om aan te werken binnen de Gezonde School-aanpak.  

In het primair onderwijs waren er op de peildatum 2 juli 2018 1.088 vignetscholen. De meeste basisscholen met een vignet Gezonde School (in het totaal 49) zijn gevestigd in Amsterdam, gevolgd door Den Haag met 33 scholen.In het totaal 235 middelbare scholen en 93  mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen hebben op de peildatum een vignet behaald. In Nijmegen (12), Amsterdam (11) en Apeldoorn (9) zijn de meeste middelbare scholen met een vignet te vinden. In Amersfoort (10) zijn de meeste mbo-scholen met een vignet.

De top 3 van Gezonde Thema’s waar scholen binnen de Gezonde Aanpak aan werken, verschilt niet per onderwijstype. Het vaakst kiezen scholen het thema Bewegen en sport, gevolgd door het thema Voeding met een derde plaats voor het thema Welbevinden.

Volksgezondheidenzorg.info van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt open data en onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie. Deze informatie komt tot stand in samenwerking met een groot aantal experts van verschillende instituten.

Benieuwd naar een Gezonde School in uw buurt? Klik op het kaartje bij Overzicht Gezonde Scholen (po, vo en mbo).